از من بپرس

   سهم چیست؟ 

  سهم به معنای بخشی از داراییهای یك شركت یا كارخانه است. دارنده سهم به همان نسبتی كه سهام در اختیار دارد در مالكیت شركت و یا بنگاه تولیدی شریك است.

  خرید سهام چه نفعی دارد؟

  وقتی شخصی سهام شركتی را  خریداری كند، سهامدار آن شركت محسوب می شود و دارای حقوقی در آن شركت خواهد بود كه مهمترین آن دادن رأی برای انتخاب اعضای هیات مدیره به منظور اداره شركت و دریافت سود سهام و مزایای سالانه و حق خرید سهام جدید در مواقع افزایش سرمایه است. افزون بر این معمولاً ارزش سهام از نظر حفظ ارزش سرمایه در جهت عكس خرید تورم عمل می كند، یعنی هر چه ارزش پول كمتر می شود، سهام افزایش می یابد  

  سهامداران شركت های پذیرفته شده در بورس از چه مزایایی استفاده می كنند؟

  با توجه به امكاناتی كه بورس در اختیار دارد می تواند با اعزام نمایندگان خود به مجامع عمومی شركت ها و از طریق مؤسسات حسابرسی معتمد بورس از تضییع حقوق سهامداران جزء كه از طریق بورس سهامدار شده اند ، در شركت جلوگیری نماید.
  در ضمن اگر سهامداران احتیاج به پول نقد داشته باشند می توانند سهام خود را از طریق این بازار به سهم تبدیل كنند.

   آیا می توان سهام خرید؟

  در خرید سهام محدودیتی وجود ندارد و هركس می تواند از یك سهم تا هر تعدادی كه مایل باشد، سهم خریداری نماید.

   آیا می توان برای فرزندان صغیر یا افراد تحت تكفل سهام خرید؟

  بله، در این زمینه هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.


  قیمت یك سهم تحت تأثیر چه عواملی است؟

  قیمت سهم غالباً تحت تأثیر دو گروه از عوامل است.

  عوامل درونی یعنی وضعیت شركت هایی كه سهام آن ها در بورس مورد معامله قرار می گیرد
   
  عوامل بیرونی كه غالباً شركت ها بر آن كنترلی ندارند، مانند عوامل اقتصادی و سیاسی

  آیا سهام تمام شركت ها در بورس مورد معامله قرار می گیرد؟

  اوراق بهادار خیر، اولاً شركت ها باید به صورت سهامی عام باشند و دوم این كه قیمت آن ها در فهرست نرخ های بورس درج شده باشد.   

  خدمات سهام پس از فروش چه خواهد بود؟

  سهامداران پس از خرید سهم نیازمند پاره ای اطلاعات از جمله تاریخ تشكیل مجامع و چگونگی پرداخت سود سهام می باشند. سهامداران می توانند این گونه اطلاعات را از كارگزار خود و یا از رسانه های گروهی و روابط عمومی بورس كسب كنند.

  سهامدار در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شركت ها از چه حقوقی برخوردار است؟

  الف) در مجامع عمومی عادی، سهامدار می تواند در زمینه تصویب صورت هایی مالی سالیانه اظهار نظر و اعلام رأی نماید.
  ب) در مجامع عمومی فوق العاده، سهامدار می تواند نسبت به چگونگی افزایش سرمایه، مقدار آن و منابع تأمین آن از طریق آورده نقدی ، سهام جایزه و تبدیل مطالبات سهامداران اظهار نماید.

  سهامداران چگونه سود سهام خود را دریافت می كنند؟

    پس از پایان سال مالی و تشکیل مجمع عمومی طبق قانون تجارت، شركت ها موظف به پرداخت سود سهم مصوب مجمع ظرف ۸ ماه از تاریخ تصویب هستند حتی در صورتی كه صاحب سهم اقدام به فروش سهم بعد از برگزاری مجمع كند، مستحق دریافت سود سهام فروش رفته خواهد بود.

  چگونه سهامداران می توانند در افزایش سرمایه شركت ها مشاركت نمایند؟

  سهامدارانی كه قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام به خرید سهام نمایند ، مستحق دریافت سهم ناشی از افزایش سرمایه شركت خواهند بود.
  لازم به یادآوری است كه مزایای ناشی از افزایش سرمایه می تواند به صورت دریافت سهام به قیمت اسمی و یا رایگان باشد كه این خود در بر گیرنده سود قابل ملاحظه ای برای سهامداران است.